Waarom moet je de stikstofdepositie
berekenen bij woningbouw?

Je wil een nieuwe woning of misschien zelfs een hele wijk
bouwen. Maar voordat je de heipalen in de grond kan
stampen, moet je veel regelen. Eén van die zaken is
uitrekenen hoeveel stikstofdepositie je project levert op
Natura 2000-gebieden. Maar waarom is dit zo belangrijk?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.
In deze gebieden worden bedreigde plant- en diersoorten en hun
natuurlijke leefomgeving beschermd. Dit om zoveel mogelijk verschillende
plant- en diersoorten te behouden. Dit wordt ook wel biodiversiteit
genoemd.

Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden. Welke gebieden onder
Natura 2000 vallen, staat in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Wet
Natuurbescherming beschermt deze gebieden.

Wij berekenen binnen drie werkdagen je
stikstofdepositie. Vraag je berekening aan >>

Stikstof tast biodiversiteit aan

In Natura 2000-gebieden is al jaren teveel stikstof door bijvoorbeeld
landbouwbedrijven, industrie en verkeer.

Teveel stikstof tast de natuur aan. Waarom? Stikstof verrijkt de bodem.
Sommige planten hebben veel stikstof nodig om te groeien en andere
planten nauwelijks. Planten die veel stikstof nodig hebben, krijgen zo de
kans om zich uit te breiden. Planten die weinig stikstof nodig hebben,
worden verdrongen uit het gebied. De dieren die deze planten eten, komen
daarom ook niet meer in het gebied. Zo wordt de biodiversiteit aangetast.

Biodiversiteit nodig voor grondstoffen

Ecosystemen hebben verschillende soorten insecten, dieren en planten
nodig om te blijven draaien. Deze systemen zorgen voor de productie van
zuurstof, de afbraak van dode dieren en planten, het bestuiven van
planten, waterzuivering en het beheersen van plagen.

Voor de mens betekent dit systeem voedsel, bouwmateriaal, brandstof en
grondstoffen voor kleding en medicijnen. Het biedt ons simpelweg welzijn.

Daarom is een vergunning nodig

Met elkaar houden we de biodiversiteit in stand. Daarom is voor iedere
activiteit waar stikstof bij vrijkomt een natuurvergunning nodig.

De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden van jouw
woningbouwproject rekenen wij voor je uit met de AERIUS Calculator.
Binnen drie werkdagen leveren wij je de
AERIUS-berekening. Vraag je berekening aan >>