Met de AERIUS Calculator rekenen we uit hoeveel
stikstofdepositie je project veroorzaakt op een Natura 2000-
gebied in Nederland. Wij bieden drie pakketten aan voor
een vaste prijs: AERIUS-berekening, AERIUS-berekening +
rapport en een vergunningaanvraag op basis van de
eerdere AERIUS-berekening.

AERIUS-berekening

Met dit pakket weet je of je vergunningsplichting bent voor je project.
Je ontvangt een berekening voor de tijdelijke fase (bouwfase)
en een voor de permanente fase (gebruiksfase). Nadat je de benodigde
gegevens hebt aangeleverd, sturen we binnen drie werkdagen de
berekeningen toe. Wanneer de uitkomst 0,00 mol/ha/jr is, heb je geen
vergunning nodig. Komt er 0,01 mol/ha/jr of hoger uit, dan moet je je project
wijzigen of met salderingsoplossingen het vergunningsproces aangaan. Wij
denken hierin met je mee en leveren zo nodig een verschilberekening.

€ 200,00 (ex BTW)


Rapportage Aerius berekening

AERIUS-berekening + rapport

Met dit pakket ontvang je een berekening voor de tijdelijke fase (bouwfase)
en een voor de permanente fase (gebruiksfase). Daarnaast schrijven wij ook
het onderbouwende rapport voor het bevoegde gezag (provincie,
omgevingsdienst of gemeente). Hierin staat beschreven welke keuzes zijn
gemaakt tijdens de berekeningen. Nadat je de benodigde gegevens hebt
aangeleverd, sturen we binnen drie werkdagen de berekeningen. Het
rapport volgt volgens afspraak.
Wanneer de uitkomst 0,00 mol/ha/jr is, heb je geen vergunning nodig. Komt
er 0,01 mol/ha/jr of hoger uit, dan moet je je project wijzigen of met
salderingsoplossingen het vergunningsproces aangaan. Wij denken hierin
met je mee en leveren zo nodig een verschilberekening.

€ 300,00 (ex BTW)


advies AERIUS berekening

Vergunningaanvraag indienen na
AERIUS-berekening

Blijkt uit de AERIUS-berekening dat je vergunningsplichtig bent? Ook dit
kunnen we verzorgen. We begeleiden het proces van aanvraag tot
vergunning. Ook leveren we advies op maat over hoe je je project
kunt aanpassen zodat de stikstofdepositie wordt gereduceerd naar 0,00
mol/ha/jr en/of welke salderingsmogelijkheden er zijn. 

€ 250,00 (ex BTW)