Met de AERIUS Calculator rekenen we uit hoeveel stikstofdepositie je
project veroorzaakt op een Natura 2000-gebied in Nederland. 

1. Contact

Mail of bel ons en deel je situatie. In dit gesprek maken we afspraken
over het verdere verloop.

2. Data delen

Nadat het eerste contact is gelegd, sturen wij je een template toe. Hier vul
je de gegevens in die wij nodig hebben voor de berekening.

3. Berekening

Wij berekenen de stikstofdepositie van je project met de AERIUS
Calculator. De berekeningen ontvang je binnen drie werkdagen na het
delen van je data.

4. Advies

Wanneer de uitkomst 0,00 mol/ha/jr blijkt te zijn, dan kun je met onze
berekening aantonen dat een vergunning niet nodig is. Maar wanneer de
uitkomst 0,01 mol/ha/jr of hoger is, denken wij mee hoe je de depositie tot
0,00 mol/ha/jr kan reduceren en welke interne mogelijkheden tot
salderen er zijn. Zo nodig leveren we een verschilberekening.

5. Rapport

In deze stap onderbouwen we de keuzes in de berekening in een
rapport, als je het pakket ‘AERIUS-berekening + rapport’ hebt aangevraagd.
Het rapport volgt volgens afspraak en kun je direct leveren aan je
vergunningverlener.

6. Vergunning

Heb je een vergunning nodig voor je project? Ook dit kunnen we voor je
verzorgen. Binnen het pakket ‘Vergunningsaanvraag’ begeleiden we het
proces van aanvraag tot vergunning.